விழுப்புரம் மாவட்ட வரைபடம்

Viluppuram District Map in Tamil

விழுப்புரம் மாவட்ட வரைபடம்
* தமிழ்நாடு விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை, முக்கிய் சாலைகள், மற்ற சாலைகள், மாவட்ட தலைமை அலுவலகம், நகரம் முதலியவற்றைக் காட்டும் வரைபடம்.
Last Updated on : November 1, 2014